Holdingselskab, er det en god ide?

Frantz Dolberg og Henrik Benjaminsen
Ret & Råd ADVOKATER

 

Holdingselskab – er det en god ide?

 

For mange iværksættere og nuværende virksomhedsejere er det ikke altid spørgsmålet om, hvordan man skal strukturere sin virksomhed rent selskabsmæssigt der optager mest tid.

Af Frantz Dolberg og Henrik Benjaminsen
Ret & Råd ADVOKATER

 
Ofte starter man op med at drive forretningen som en enkeltmandsvirksomhed, og tænker ikke nærmere over hvilke andre muligheder der kunne være. Selv hvis man vælger at stifte et ApS, A/S eller IVS er mange ofte ikke klar over de muligheder der er ved at lave en konstruktion med et holdingselskab og et driftselskab.

Hvis man stifter driftselskabet på samme tid som holdingselskabet kan man ”genbruge” kapitalindskuddet til at stifte driftselskabet. Hvis man tager udgangspunkt i, at man har 50.000 kr. vil man rent praktisk stifte et holdingselskab med 50.000 kr. i selskabskapital. Samtidig stiftes et driftselskab hvor de samme 50.000 kr. anvendes som selskabskapital.

Fordele

Ved at have et holdingselskab som ejer driftselskabet vil udbyttebetaling ske til holdingselskabet. Det betyder, at der ikke skal ske beskatning af udbyttet så længe udbyttet bliver liggende i holdingselskabet. Udbyttet kan herefter anvendes til at investere i andre aktiviteter hvis man
måtte have lyst til det. Det vil først være den dag man trækker et udbytte ud af holdingselskabet, at der skal ske en beskatning af udbyttet. Der er altså tale om en skatteudskydelse, men ikke en skattebesparelse. Hvis overskuddene i driftselskabet varierer fra år til år, kan man få fuld udbytte af de skattemæssige muligheder for hvert år at få udbetalt maksimalt udbytte til den lave skatteprocent.

Ingen beskatning ved salg af driftselskabet

Når/hvis tidspunktet kommer, hvor man ønsker at sælge sin virksomhed, så vil dette rent praktisk ske ved et salg af anparterne i driftselskabet. En eventuel avance medregnes ikke i holdingselskabets selskabsindkomst. Det betyder, at den fulde gevinst føres ind i holdingselskabet og kan anvendes til investering i andre projekter. Som med udbytte er det først den dag man vælger at trække penge ud af holdingselskabet, at der skal ske en beskatning.

Flere ejere – forskelligt udlodningsvalg

Hvis I er flere ejere af driftselskabet og alle ejere har et holdingselskab, er det op til den enkelte ejer om årets udbytte skal bruges til konsolidering i holdingselskabet eller om det skal udbetales til den endelige ejer. Husk for øvrigt ved flere ejere, at det er en god ide at oprette en ejeraftale mellem ejerne.

Konkurs

Hvis driften i driftsselskabet skulle slå fejl og det ender med en konkurs af driftselskabet, så er det kun driftselskabet der tages under konkursbehandling.Det vil sige, at det overskud man igennem årene har ført op i holdingselskabet ikke berøres af konkursen. Hvis der derimod ikke er en holdingkonstruktion, og overskuddene igennem årene er blevet brugt til at konsolidere driftselskabet, vil denne konsolidering være tabt ved en eventuel konkurs.

Ulemper

Man skal stifte to selskaber, hvilket oftest vil være lidt dyrere end kun at stifte et selskab, men merudgiften vil være relativ begrænset.Derudover skal der udarbejdes to årsregnskaber og indgives to selvangivelser. Hvis du allerede har et ApS eller A/S er det ikke for sent at lave en holding konstruktion, ligesom det også er muligt at få etableret en holding konstruktion hvis du driver en enkeltmands-virksomhed.I de tilfælde er det dog vigtigt, at du søger professionel rådgivning, da det kan medføre nogle voldsomme skattebetalinger, hvis ikke det gribes an på den rigtige måde.
Advokat Franz Dolberg og advokat Henrik Benjaminsen er erhvervsadvokater for små og mellemstore virksomheder på Fyn, med rådgivning i øjenhøjde. Hvis du vil vide mere om stiftelse af selskaber er du velkommen til at kontakte Franz på tlf. 20121640 og Henrik på tlf. 20731906 for en uformel drøftelse om dit behov.
www.ret-raad.dk/fyn

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Kirkeby

Add your Biographical Info and they will appear here.