Klar til fremtidens kloakarbejde

Klar til fremtidens kloakarbejde

Kloakmester Jacob Rasmussen

Klar til fremtidens kloakarbejde

Da Jeppe Kuhlmann i 2006 etablerede JK Byg og Montage, var det med et ønske om at være selvstændig og at
hjælpe gør-det-selv håndværkere med deres byggeprojekter. Men det udviklede sig. I 2014 blev søsterselskabet
JK Byg og Anlæg etableret og er nu udvidet med en Kloakafdeling.

 

Af Marianne Kirkeby

– Det er en hel naturlig forlængelse af entreprenørafdelingen at tage kloakarbejdet ind, de to områder hænger sammen. Da Jacob Rasmussens firma Kloakmester Fyn lukkede sidste år, slog vi hurtigt til og ansatte ham og hans to medarbejdere. Vi havde i forvejen samarbejdet og vidste, hvad han står for. Vi har nu været igennem en proces med at komme ind i det ny forretningsområde. Det skal gøres rigtigt, to kulturer skal smeltes sammen og vi skal koordinere de signaler og værdier, som vi står for. Men Jacob er en energisk mand
og vil gerne have mere fart på, smiler Ghita Kuhlmann, der er virksomhedens ”blæksprutte” og desuden står for markedsføringen.

Udfordret kloaknet

– Det har været en fantastisk mulighed for mig at blive ansat i JK Byg & Anlæg. Det har også betydet at jeg kunne beholde mange af mine kunder, siger Jacob Rasmussen – Kloakproblematikken bliver mere og mere alvorlig. Rotter er et stort problem. Og Kloaknettet er for småt
og for gammelt samtidig med, at vi får mere og mere nedbør. Så der er arbejde nok, og der er plads til os på markedet.

Rotter

– Kommunerne vil have rotteanmeldelserne ned i antal. De er et kæmpe problem overalt i landet. Nu bliver det sådan, at selv ved små renoveringer af badeværelser, skal vi forebygge mod rotter med en rottespærrer – og det er vi gearet til i afdelingen, fortæller Jacob Rasmussen

Rådgivning og kvalitet

– Når vi skal bygge eller renovere, giver det god mening først at kigge ned i kloakken med kamera, så vi kan bedømme tilstanden og se, om der er skader. Bygger man bare, og der efterfølgende viser sig at være skade på kloakken, kan det blive ganske omfattende at udbedre det. Derfor er det godt at være på forkant. Rådgivning før, under og efter er noget vi gør meget ud af, siger Ghita Kuhlmann

– Førhen var det et kæmpe arbejde at finde fejlen på et kloaknet, vi kunne jo nærmest grave hele haven op. Derfor er det fantastisk, at vi har fået kameraer, så vi kan filme det hele indefra. Det giver også en god visualisering for kunden både før og efter, supplerer Jacob Rasmussen.

Faglig ansvarlighed

– Vi holder lovgivningen, så vores arbejde altid udføres efter reglerne. Det kan godt betale sig i sidste ende. Opstår der problemer på et arbejde, som ikke er udført autoriseret og efter reglerne, kan det efterfølgende blive rigtigt dyrt og der kan være problemer med at få arbejdet
færdigmeldt ved kommunen, fortæller Ghita Kuhlmann.

– Fx kan vores tilbud indeholde en pumpebrønd fordi vi kender grænserne for vandstanden i den pågældende kommune. Det gør måske vores tilbud umiddelbart dyrere, men betaler sig i sidste ende. Reglerne er jo lavet for at være fremsynet og tage højde for klimaets og vejrets
forandringer, tilføjer Jacob Rasmussen.

Ekspertisen samlet under ét

– Der er ofte god synergi mellem afdelingerne og opgaverne. Når fx tømrerafdelingen som håndværkstaksator, ser noget der kunne ligne skade på kloakken, kan de tilkalde Jacob og beder ham kigge ned og vurdere om det er rigtigt. Det bliver en fordel for kunden – kun ét firma og de kan spare en selvrisiko eller to, og skal ikke starte forfra for hvert område, siger Ghita Kuhlmann – og det er jo rigeligt irriterende i forvejen at have fået en skade.

Døgnvagt tlf. 20 76 85 78

Jacob Rasmussen er autoriseret kloakmester og har 28 års erfaring. Ud af JK Byg & Anlægs 15 ansatte er de fire tilknyttet kloakafdelingen. De øvrige 11 hører under afdelingsleder Søren Jensen, som står for entreprenørafdelingen. Alle bliver løbende opdateret på relevante og aktuelle kurser. Kloakafdelingen har døgnvagt 24:7

KLOAKAFDELINGEN

• Rens & Spul
• Lægning af kloakrør, kloakseparering
• TV inspektion og fejlfinding
• Udgravning til kloakanlæg
• Rottespærring

 

www.jkbygoganlæg.dk

 

 

Marianne Kirkeby

Add your Biographical Info and they will appear here.