Nyt domicil med gennemsigtighed

Nyt domicil med gennemsigtighed

Direktør Kurt Madsen

Leasing Fyn

Nyt domicil med gennemsigtighed

Leasing Fyn blev etableret i 1983 med adresse i Fåborg, og flyttede i februar 2017 ind i sit nye domicil på
Bondovej i Odense SV. Centralt med synlighed, lys, plads og ny energi til alle medarbejdere.

Af Marianne Kirkeby

-Vi købte ejendommen, som tidligere husede Kragh Petersens privatklinik. Tanken var, at ombygge den til at kunne rumme os og vores behov. Men det blev hurtigt klart, at det ville være væsentligt mere økonomisk at bygge nyt, og vi fik lov til at rive bygningen ned. Det nye hus
er tegnet af Arkitekt Bent Dyreborg og Hans Jørgensen & Søn har haft hovedentreprisen. Alt er gået, som det skulle, og ideen om at resultatet skulle være et transparent hus, som man kan se igennem, er også lykkes. Vi har fået de bedste fysiske rammer for vores medarbejdere, vi er placeret tæt på motorvejen og har en god synlighed i forhold til indfaldsvejen fra Assens. Og dermed er alle vores ønsker blevet opfyldt.
Vi har 44 medarbejdere og 5 medarbejdere placeret i Jylland og på Sjælland, fortæller direktør Kurt Madsen.

Finansiel leasing og factoring

– Vi arbejder med finansiel leasing og factoring. Factoring udgjorde sidste år en omsætning på 400 mio. kr. mod 305 mio. kr. i 2015, altså en stigning på 31% og faktisk, er factoring den mindste del af vores aktiviteter. Sidste år lavede vi finansielle leasingaftaler for 735 mio. kr.

– Vi leasingfinansierer alle typer af anlægsinvesteringer til erhvervsmæssigt brug. Det er dog et krav, at materiellet skal stå i Danmark og være omfattet af dansk lovgivning. Leasing er en alternativ måde at finansiere investeringer på, man skal ikke låne penge i banken eller binde kapital i udstyr. Man leaser brugsretten, ikke ejendomsretten, typisk for 3-7 år af gangen. I 2016 voksede det danske leasingmarked med 17,5% til 45,7 mia. kr. Det betyder at en stor del af erhvervslivets anlægsinvesteringer er leasede, fortæller Kurt Madsen videre.

Investeringstunge brancher

Flere brancher kan med fordel leasingfinansiere deres materiel og dermed undgå at binde deres likviditet i store investeringer. Kurt Madsen uddyber:
– Vi har stort fokus på landbrugsbranchen, som vi har gode erfaringer med. Maskinerne er kapitalkrævende, og de bliver større og større. Derfor er leasingfinansiering en god mulighed, så man ikke skal binde sin likviditet i store maskiner – det forbedrer også landmandens
kreditmuligheder i bankerne. Kulturen i landbruget har forandret sig fra at være en livsstil til at være businessorienteret, og man kigger ikke længere på, om man ejer maskinerne, men om man kører en sund forretning. Efter krisen i 2008 har branchen været ilde set i penge-institutterne, men vi har holdt samme positive kurs hele tiden. Og heldigvis går det branchen meget bedre nu.

Vognmands- og -entreprenørbranchen er også store områder for os. Begge med kapitaltunge investeringer i materiel. Især vognmands-branchen er et konjunkturfølsomt område, og branchen bliver ofte hårdt prøvet ved forandringer i oliepriserne eller andre udefra kommende faktorer, som påvirker eksport og efterspørgslen fra andre lande. Igen kan man undgå at binde kapital i investeringstunge lastbiler og i stedet lease dem gennem os. Vi prøver at følge med udviklingen, så hvis vognmænd vil have finansieret biler, der indregistreres i udlandet, så giver vi også mulighed for det i udvalgte lande.

Også It- og informationsteknologi leases. Meget af udstyret bliver hurtigt forældet, og derfor er en leasingaftale en god idé, så man konstant har opdateret udstyr. Her er vores kunde ikke slutbrugeren, men forhandleren. Via nettet kan forhandlerne tilgå en del af vores systemer, og selv lave beregninger, tilbud og kontrakter for leasingaftaler via os. Det er et område, hvor vi har dygtiggjort os i løbet af de 33 år, vi har eksisteret.

Økonomiske aftaler

Beløbsmæssigt ligger vores leasingaftaler på fra 50.000 kr. og op efter. Vores største aftale nogensinde var leasingfinansiering af et containerfragtskib. En meget stor aftale på 77 mio. kr. En udløbet leasingaftale bliver ofte forlænget, hvis der er tale om maskiner med lang levetid. Ofte vil kunden gerne have en ny maskine, som på grund af den teknologiske udvikling, er endnu mere rentabel end den tidligere, og så laver vi en ny aftale og giver den gamle maskine i bytte. Vi sælger også brugt udstyr tilbage til leverandøren, og fx landbrugsmaskiner går typisk videre fra de store landbrug og ned i rækkerne, for til sidst måske at ende hos et hobbybrug.

Voksende marked

– Et af de leasingområder som vokser mest i Danmark, er person- og varebiler. Vi håber på, at vi kan få del i den vækst, og derfor er det et fokusområde i de kommende år. Person- og varebiler udgør 55 % af den danske leasingbranche. Vi har gjort, hvad vi kunne for at oparbejde tidssvarendeprodukter til kundernes behov, bl.a. operationel leasing, som er aftaler, hvor kunden ikke hæfter for bilens fulde pris. Bilen tilbageleveres efter 2-3 år, og så er man ude af aftalen.
Aftalen kan også indeholde dækning af udgifter som service, forsikring m.m. Man kan også lease brugte biler fra udlandet typisk fra Tyskland. Biler i Tyskland har ofte meget ekstraudstyr, fordi afgifterne er lavere end herhjemme. Derfor er en tre år gammel bil meget værd, når den kommer til Danmark. Vi vurderer og sætter registreringsafgiften forholdsmæssigt for den leasingperiode der aftales, og det gør det billigere for kunden. Denne mulighed har været med til, at give leasing af større biler et boost.
Vi tilbyder ikke leasingaftaler til private, det er typisk importører og forhandlere der laver disse aftaler. Men jeg vil ikke sige at vi aldrig kommer til det, fastslår Kurt Madsen.

Spændende arbejdsområde

– Vores medarbejdere er typisk uddannet fra pengeinstitutter, altså finansieringsfolk. De har arbejdet med leasing i mange år og har på den måde fået indgående kendskab til de brancheområder, som de arbejder med. Medarbejderne er opdelt i tre områder, og sidder sammen fysisk i de områder, som de er specialiseret inden for: Landbrug og entreprenørbranchen, Transport- og industribranchen samt It-forhandlerleasing. Medarbejderne bliver dermed også sparringspartnere for deres kunder.
Det er en spændende måde at arbejde på, og det bekræftes vel også af, at mange af vores medarbejdere har været hos os i mange år, flere har haft 20 års jubilæum. Vi har haft held til at holde på vores medarbejdere, og det betyder meget, vi vil gerne holde på deres viden og
relationer. Vi får selvfølgelig også nye til og dermed ny inspiration, fx har vi senest ansat en medarbejder, som er bilsælger og altså ikke bankuddannet. Et spændende match hvor vi gensidigt lærer af hinanden, fortæller Kurt Madsen.

Fremtiden ser godt ud

– Leasing Fyn er ejet af Sparekassen Sjælland-Fyn A/S, Sparekassen Middelfart og Fynske Bank A/S. Kunderne kommer dog fra hele landet og mange forskellige pengeinstitutter. Vores strategi med det nye domicil og den centrale placering, er at få del i fremtidig vækst og samtidig
kunne fastholde de rigtige medarbejdere. I forhold til at finansieringskonsulenterne skal rundt i landet, er beliggenheden central, lige midt i smørhullet ved til- og frakørsel 52 og dermed en ideel løsning for os. Det er vores mål i 2017 at lave nyeleasingaftaler for 760 mio. kr., og samtidig har vi en forventning om yderligere stigning i 2018. Vi arbejder på det, og fremtiden ser godt ud, smiler Kurt Madsen.

En spændende rejse

Kurt Madsen er uddannet i Fællesbanken for Danmarks Sparekasser A/S. Han er uddannet i København og læste samtidig HD i finansiering.
– I 1983 ønskede vores tre ejerbanker at skabe et fælles leasingselskab. Jeg er født i Jordløse mellem Fåborg og Assens, og havde et ønske om at vende tilbage til Fyn. Så jeg blev ansat til at starte Leasing Fyn og kender dermed virksomheden fra start og til nu. Man kan sige at jeg har haft jobbet i mange år, men det har forandret sig markant undervejs og vil blive ved med det. Man taler meget om disruption i disse år, og man kan sige at vi har disrupted den traditionelle bankbranche. Det har været en spændende rejse og med vores flytning til Odense, er vores behov og ønsker for fremtiden opfyldt, afslutter en glad Kurt Madsen.

 

 

www. leasingfyn.dk

Marianne Kirkeby

Add your Biographical Info and they will appear here.