Praksisnær forskning fra SDU

 

Praksisnær forskning fra SDU

Jan Stentoft, Lone Kavin, Ole Stegmann Mikkelsen og Per Vagn Freytag

Praksisnær forskning fra SDU

Nyt forskningsprojekt ved Syddansk Universitet vil synliggøre succeskriterier og barrierer ved implementering af sales and operations planning (S&OP) og således hjælpe danske virksomheder med at skabe øget konkurrencekraft.

 

S&OP drejer sig om at skabe et fælles og afstemt billede mellem salg og produktion, af behovet for produkter og serviceydelser samt af den kapacitet og de kompetencer, der skal til for at skabe balance. Derved bidrager S&OP positivt til værdiskabelse, forbedret time-to-market processer og performance i virksomheder. Forøgelse af virksomheders performance (vækst og innovation) og dermed konkurrencekraft er det primære fokus for forskningsprojektet ved SDU.

Danske virksomheder tilbageholdende

Til trods for at S&OP ikke er et nyt begreb og de store konkurrencemæssige fordele, er mange danske små og mellemstore virksomheder tilbageholdende med implementering af S&OP. Det skyldes formentligt, at det kan virke som et stort og uoverskueligt projekt. Der er nemlig ikke bare tale om et internt projekt i salg, marketing, indkøb, økonomi eller i supply chain gruppen, men om et virksomhedsprojekt. Det kræver et stort engagement fra topledelsen.

Processen besværliggøres endvidere af, at der ofte er tale om forskellige personlighedstyper i de forskellige funktioner. Mens personer i salgsfunktionen ofte er de udadvendte typer, som ser muligheder, er personer i operations ofte mere facts orienterede. Det er derfor ofte en udfordring at opnå det nødvendige helhedssyn og vidensdeling mellem afdelingerne, idet de ofte agerer som separate siloer i virksomheden.

Fokus på personlighed

Selvom de processer, der skal designes, drejer sig om mennesker; har forskning hidtil primært beskæftiget sig med de tekniske sider af S&OP. Det nye i projektet hos SDU i Kolding er, at det sætter fokus på personligheder i S&OP processer.

At få succes med implementering af S&OP kræver, at man river de eksisterende siloer i virksomhederne ned, og bliver bevidste om, at det er mennesker, der gør forskellen. Forskningsprojektet hos SDU anvender derfor personprofiler som analyseelement i deres forskning, hvor de vil øge opmærksomheden på, hvorledes små og mellemstore danske virksomheders konkurrencekraft kan forbedres gennem S&OP.

Forskerne vil således anvende S&OP som et instrument til at rive siloerne ned i virksomhederne og opnå forbedret performance i form af øget markedsforståelse, leveringsevne samtidig med reduceret omkostningsforbrug til gavn for innovation og vækst.

Specielt vil der være fokus på at angive praktiske vejledninger til, hvorledes virksomheder konkret kan opnå succes med at føre S&OP ud i livet. Det vil ske på baggrund af kortlægning af best practices blandt danske virksomheder samt ved inddragelse af informanter fra både salgs- og operationssiden i projektet. Målet er at levere en struktureret fremgangsmåde, inklusive værktøjer til at analysere muligheder og implementeringspraksis med S&OP.

Projektdeltagere

Bag forskningsprojektet står professor Jan Stentoft, professor Per Vagn Freytag, lektor Ole Stegmann Mikkelsen og postdoc Lone Kavin med støtte fra Industriens Fond.

I forbindelse med implementeringen af S&OP i virksomhederne deltager Mercuri Urval med deres erfaring fra rekruttering samt deres store indsigt i forskellige personlighedsprofiler. Personprofil elementet vil udgøre et centralt element i de værktøjer, projektet vil udvikle. Implementeringen af S&OP processer i 10 virksomheder, vil i løbet af projektet gennemføres med ekstern konsulentassistance.

Projektets hovedfaser

Projektet består af to hovedfaser:

1) best practice og 2) 10 S&OP implementeringsforløb. Fem virksomheder med erfaringer på området, der alle har opnået forretningsmæssige resultater gennem implementering af S&OP indgår i best practice fasen. De 10 S&OP implementeringsforløb følger 10 virksomheder med deres implementering af S&OP. Deltagere i denne del er bla. Mac Baren Tobacco, Bryggeriet Vestfyn, Dinex, Viking Life Saving Equipment og Borg Automotive.

 

Mere information kan findes på

www.salesandoperationsplanning.dk

Marianne Kirkeby

Add your Biographical Info and they will appear here.