Posts Categorized: Business Økonomi

Skatteopkrævningens kollaps

Skatteopkrævningens kollaps

  Skatteopkrævningens kollaps Hvordan, hvorfor og med hvilke konsekvenser? I begyndelsen af nullerne begyndte skattevæsenets kollaps med udbytteskandaler, inkassoskandaler og følgerne af manglende ligning at tage fart. Af Palle Søby Statsaut. revisor, SØBY Revisorer Siden 2005 er antallet af ansatte i SKAT faldet fra ca. 12.000 til ca. 7.000 medarbejdere. I samme periode er der… Read more

Moms på fast ejendom

Moms på fast ejendom

Moms på fast ejendom Vi får generelt mange spørgsmål inden for moms på fast ejendom. Et af hovedområderne er håndteringen af moms når fx en entreprenør undervejs i byggeprocessen ændrer holdning til, hvad byggeriet skal anvendes til – salg eller udlejning. Det er typisk opførelse af lejligheder, der giver udfordringerne. Af Fritz Vad Sørensen Manager,… Read more

Momsfradrag

Momsfradrag

  Momsfradrag  Personaleudgifter, hotelovernatninger og forplejning mv. Virksomhederne er ofte i tvivl omkring momsfradrag for hotelovernatninger, bespisning på restaurant mv. Det er med god grund, da reglerne er blevet ændret en del over tid. Dertil kommer, at der skal skelnes mellem skattemæssigt og momsmæssigt fradrag, hvor vi her koncentrerer os om de momsmæssige fradrag.   Virksomhederne “snyder… Read more